ACEGA - Asociación de Celíacos de Galicia | 981 104 467 - 679 461 003 | [email protected]

Quen somos

ASOCIACIÓN DE CELÍACOS DE GALICIA

É unha entidade de carácter privado, sen ánimo de lucro, creada en 1998, cuxo obxectivo fundamental é axudar a todas as persoas afectadas pola enfermidade celíaca e dermatite herpetiforme.
Agrupa con carácter voluntario a celíacos, pais/titores de nenos celíacos e a todos aqueles enfermos cuxo tratamento esixa manter unha dieta sen glute, a fin de tratar as solucións máis idóneas aos problemas de tipo social, psicolóxico e técnico que poden presentarse como consecuencia da súa condición.

Necesitamos asociarnos porque a unión fai a forza e cantos mais socios e socias pertenzan á asociación, mais sinxelo será conseguir logros e avances en torno á Comunidade celiaca.

COMO NACE?

Surxe en 1981 da man de Maria Teresa García (Presidenta) e Isabel Sastre (Vogal), entre ambalas dúas fanse cargo e a partires dese intre faise unha delegación que o principio atendíase dende a casa.
Non existía alimentación especial e houbo que traballar moi duro para que as administración públicas se involucrasen.
Primeiro entrouse a formar parte da “Asociación Nacional de Celiacos” e cando esta se disolveu creouse ACEGA (Asociación de Celiacos de Galicia

SERVIZOS QUE OFRECE A ASOCIACIÓN

• Información e recomendacións para levar correctamente unha dieta sen glute.
• Información sobre alimentos especiais sen glute e puntos de venda.
• Publicación anual dunha Lista de Alimentos permitidos na dieta dunha persoa celíaca, editada pola FACE ( Federación de asociacións de celíacos de España).
• Publicacións especializadas: revista Mazorca, manual do celíaco, receitarios, folletos, dípticos, boletíns, etc.
• Asesoramento sobre que facer cando se come fóra de casa (colexios, comedores colectivos, restaurantes, etc.)
• Actividades de convivencia e encontros entre os asociados.
• Actividades de convivencia e foros de encontros entre os asociados.
• Información sobre os últimos avances científicos sobre a E. C.
• Xornadas científicas dirixidas aos profesionais e á poboación en xeral.
• Cursos de cociña sen glute.
• Campañas de sensibilización social nos medios de comunicación.
• Posta en marcha de campañas como ‘Os reis meigos cos celíacos’, ‘A Hostalería cos celíacos’.
• Relación con firmas comerciais de alimentos, herbolarios e centros de dietética.
• Relación con hoteis e restaurantes.
• Relación con organismos públicos e privados (firma de convenios de colaboración).
• ACEGA Xoven é unha agrupación de persoas mozas entre os 18 e 35 anos, dentro de ACEGA creada coa finalidade de axudar aos mozos celíacos, organizando encontros anuais, charlas, etc.

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Celiacos Galicia

Asociación de Celíacos de GaliciaLanguage