ACEGA - Asociación de Celíacos de Galicia | 981 104 467 - 679 461 003 | [email protected]

Equipo

Consiste nunha Xunta Directiva, composta por 10 persoas, un persoal de 3 traballadores, e un número variable de voluntarios/ as.

ORGANIGRAMA ACEGA

  • Presidenta: Mª Teresa García Fernández
  • Vicepresidenta: Gloria Bernárdez Beltrán
  • Secretaria: Mª Pilar Vence Lodeiro
  • Tesoreira: Elena Carneiro Pérez
  • Vocais: Belén Hermoso González, Eva Posse González, Dámaris Expósito, Mª Carmen Feal López, Belén Enes Miró, Isabel Sastre Serrano.

Equipo Técnico

  • Dirección e Administración: Mª Ángeles Tovío Mos
  • Seguridade Alimentaria: Nuria Colmenero Lama
  • Seguridade Alimentaria: Antonio Fernández Varela
Close
Cart (0)

Non hai produtos no carriño. Non hai produtos no carriño.Language