ACEGA - Asociación de Celíacos de Galicia | 981 104 467 - 679 461 003 | [email protected]

Na túa contorna

É importante explicar á nosa contorna que é a enfermidade celíaca ( EC), que necesidades ten a persoa que a padece e cal é a forma correcta de realizar a dieta sen glute ( DSG) indicando que é o ÚNICO TRATAMENTO para a patoloxía.

Algúns consellos que poden ser de utilidade:

Contacta coa asociación de celíacos máis próxima: En primeiro lugar, é recomendable contactar coa asociación de celíacos da túa comunidade, xa que poderán facilitarche as ferramentas necesarias para coñecer a enfermidade e o seu seguimento, ofrecerche pautas e axudarche a aprender a realizar unha DSG 100% segura. Ademais, detallaranche os cambios que se deben realizar na casa para evitar o risco de sufrir contaminación cruzada.

Comunicación fluída na familia: Se diagnosticaron ao teu fillo ou filla, é importante que desde un primeiro momento coñeza a súa enfermidade, saiba como actuar e en ningún caso se excluá de actividades escolares, festas infantís, etc. Debemos ofrecerlle toda a información para que aprende a convivir coa enfermidade normalizando a situación e respondendo sempre ás súas dúbidas e inquietudes.

Educación sobre a DSG: É importante explicar na nosa contorna (familia, amigos, colexios, traballo, actividades,etc.) que alimentos se poden consumir e cales non, lembrando a importancia de evitar a contaminación cruzada e explicando cales son as consecuencias de que se produzan transgresións da dieta.

Cociñar na casa: Involucrar a toda a familia á hora de cociñar e facer a compra é unha maneira diferente e divertida de aprender sobre a enfermidade.

Comer fóra da casa: É imprescindible que as persoas celiacas se identifíquen e recalquen a necesidade de realizar DSG en calquera situación na que exista un risco potencial de consumir glute. Existe información detallada sobre este tema no apartado “COMER FÓRA DA CASA” e no Manual da Enfermidade Celiaca.
Como exemplo, un lugar que preocupa especialmente aos pais e nais de nenas e nenos celíacos é o colexio, onde tanto o profesorado coma os responsables de cociña e comedor deberán ter coñecemento de que hai alumnado celíaco.
Se no centro escolar hai un comedor, débese ter en conta o artigo 40 da lei 17/2011 de seguridade alimentaria e nutrición que fai referencia ás seguintes medidas:
O centro educativo programará de maneira detallada e mensual os menús para persoas celiacas, estando sempre ao dispor dos pais ou titores. Para iso é necesario confirmar a existencia de EC cun xustificante médico.
No caso de que as instalacións do comedor escolar non resulten idóneas para seguir unhas boas prácticas de manipulación e elaboración, deberase proporcionar un espazo de uso exclusivo para os alimentos proporcionados pola familia dos nenos e nenas, como os medios de refrixeración e quecemento adecuados, ademais de utensilios necesarios e exclusivos para a manipulación destes.
Polo tanto, os centros educativos que teñan de comedores nas súas instalacións non poderán negarse a facilitar estes menús especiais, a non ser que as condicións (almacenamento, manipulación incorrecta, posible contaminación cruzada, etc.) impliquen un alto risco na seguridade deste colectivo.
Aos poucos vanse coñecendo máis establecementos concienciados coa alimentación sen glute e recorren a FACE e ás súas asociacións para conseguir información e formación sobre o tema. Con todo, aínda existe descoñecemento dentro da poboación xeral, tanto sobre a EC como acerca dos alimentos que conteñen glute, polo que á persoa celíaca pode atopar serios problemas cando se ve na necesidade de comer fóra da casa: comedores escolares, comedores de empresas e colectivos, restaurantes, hoteis, avións, hospitais, etc.

Para iso, tal como se explica no apartado de restaurantes, FACE ofrece un programa de restauración colectiva: FACE Restauración Sen Glute/ Glute- Free. Ademais, as asociacións de celíacos tamén realizan este protocolo a nivel rexional para aqueles restaurantes que mostren interese en ofrecer opcións sen glute. Desta maneira, co labor conxunto de FACE e as asociacións de celíacos, existen en España, segundo os datos de agosto de 2018, máis de 4300 restaurantes colaboradores que se comprometen a dar un menú sen glute apto para persoas celiacas.
A condición de padecer a EC non debería nunca impedir o poder levar unha vida social normalizada, aínda que en ocasións resulta máis complexo participar con tranquilidade en actos sociais.

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Celiacos Galicia

Asociación de Celíacos de GaliciaLanguage