ACEGA - Asociación de Celíacos de Galicia | 981 104 467 - 679 461 003 | [email protected]

Certificación Alimentaria Sen Glute

Paso 1

Solicitar á Comisión Xestora información sobre o Sistema de Licenza Europeo, así como aquela información necesaria para poder cumprir os requisitos recolleitos nos Regulamentos Xeral e Técnico da Certificación.

Poderá poñerse en contacto con FACE a través do teléfono 91 547 54 11 ou vía mail no correo certificacionalimentaria@celiacos.org.

O operador deberá contactar con unha Entidade de Certificación acreditada, que será a encargada de verificar as instalacións.

NOTA ACLARATORIA: FACE unicamente poderá certificar empresas cuxa sede social atópese situada en España.

Paso 2
Comunicar á Comisión Xestora a súa intención de iniciar o proceso de certificación a través de de o cumprimento e envío de a solicitude a o correo de consultas ou ben a FACE á seguinte dirección:

FACE
Comisión Xestora de FACE
(Federación de Asociaciones de Celiacos de España)
C/ la Salud 17, 1º Izquierda.
28013 – Madrid.

Esta solicitude debe chegar a través do mesmo operador, antes de comezar o proceso de certificación para valorar se os datos alí recolleitos están completos e o produto é certificable de acordo co estándar.

Paso 3
Unha vez enviada a documentación a FACE, deben de esperar a confirmación de recepción da mesma. E comezar os trámites de xestión de a formación obrigatoria.

Paso 4
Deberase establecer un acordo de certificación entre a empresa para certificar e a Entidade de Certificación, previamente á realización da auditoría.

Paso 5
Concluída satisfactoriamente a fase de auditoría (conformidade da produción), concédese o Certificado de conformidade á empresa, que terá unha validez dun ano con auditorías anuais de mantemento, idénticas á inicial.

En caso de industrias certificadas con BRC que solicitasen certificarse a través de o “ Additional Module 12: Association of European Coeliac Societies ( AOECS)”, deberá enviar o certificado obtido no ano actual.

Paso 6
Tras a finalización dos traballos desenvolvidos pola entidade certificadora,  FACE outorgaralle un número de licenciatario, verificará as etiquetas dos produtos certificados e finalizará o proceso coa firma de o contrato de licenciatario entre as dúas partes.

Close
Cart (0)

Non hai produtos no carriño. Non hai produtos no carriño.Idioma