ACEGA - Asociación de Celíacos de Galicia | 981 104 467 - 679 461 003 | [email protected]

Política de privacidade

Responsable da páxina web: Asociación de Celíacos de Galicia, NIF: G15675960, Dirección Postal: C/ Carlos Maside nº7, 15704 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tratamos a información que nos facilitas para enviarche publicidade relacionada cos nosos produtos e servizos por calquera medio (correo, correo electrónico ou teléfono) e invitarte a eventos organizados pola empresa. Os datos facilitados conservaranse mentres non solicite o cesamento da actividade. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais, polo que ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. .

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

PROTECCIÓN DE DATOS

O responsable do sitio web garante aos seus usuarios que cumpre co Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679, e que estableceu as medidas de seguridade esixidas polas leis e normativas destinadas a preservar o segredo, a confidencialidade e a integridade no tratamento. dos seus datos persoais.

Os devanditos datos persoais serán utilizados na forma e coas limitacións e dereitos que lle outorga a protección de datos persoais.

A recollida e tratamento dos datos persoais solicitados ten como finalidade prestar un servizo ao usuario, tanto administrativo como comercial. O responsable do sitio web comprométese a manter a máxima reserva, segredo e confidencialidade da información de datos persoais á súa disposición. Tes dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os teus datos persoais, polo que tes dereito a acceder aos teus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. .

Close
Cart (0)

Non hai produtos no carriño. Non hai produtos no carriño.Idioma